รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประชุมร่วม 3 หน่วยงาน
Image

พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วม 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และผู้บริหารองค์การค้าของ สกสค.  ณ ห้องประชุมจันทรเกษม  กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 24 เมษายน 2558
รูปภาพ