เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประชุมผู้บริหารระดับสูง
Image

เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. (นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์) เรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน  ณ กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 22 เมษายน 2558