พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
Image

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 

          เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 06.30-08.30 น. นายสมศักดิ์  ตาไชย เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วย นายวัฒนา  วรรณโสภา นายดะนัย  มะหิพันธ์ นายบำเหน็จ  ทิพย์อักษร รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ณ ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล

รูปภาพ