กฐินพระราชทานประจำปี 2557
Image

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน
ให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส
วัดหนองโค้ง (ม) ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

รูปภาพ