ทำพิธีตั้งศาลตายาย บริเวณสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
Image

นายวัฒนา วรรณโสภา นายสุเดช  พรหมโชติ (รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.)
นายเกษม  กลั่นยิ่ง (ประธานที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.)
บอร์ดบริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
เข้าร่วมพิธีตั้งศาลตายาย ในบริเวณสำนักงานฯ
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557

รูปภาพ