พิธีบวงสรวงองค์เทพพระพฤหัสบดี
Image

พิธีบวงสรวงองค์เทพพระพฤหัสบดี

"องค์เทพสัญลักษณ์แห่งความเป็นครู"

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ 
ณ บริเวณศาลาจัตุรมุข สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. 

รูปภาพ