ประเมิน ผอ.ภาคเหนือ
Image

การออกประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด 16 จังหวัดภาคเหนือ

รูปภาพ