ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์
Image

การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2557
วันที่ 19 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมห้วยน้ำขาว
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพ