ประมวลภาพ สกสค.มอบทุนอุดหนุุนการวิจัย ปี 2557
Image


พิธีมอบทุนอุดหนุนการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปีงบประมาณ 2557
วันที่ 28 เมษายน 2557  ณ ห้องประชุมเทพหัสดินฯ

รูปภาพ