การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ 'การเขียนผลงานเพื่อให้ได้รับวิทยฐานะของพนักงานเจ้าหน้าที่'
Image

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการ "การเขียนผลงานเพื่อให้ได้รับวิทยฐานะของพนักงานเจ้าหน้าที่"
(วิทยฐานะระดับชำนาญการ-ระดับเชี่ยวชาญ-ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ)
ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2557
ณ โรงแรม เดอะริช จังหวัดนนทบุรี

รูปภาพ