๑ ทศวรรษ สกสค.
Image

"๑ ทศวรรษ สกสค."

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "๑ ทศวรรษ สกสค." และเปิดศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้ โดย สกสค.มอบทุนประเดิม จำนวน ๑๐ ล้านบาทแก่ศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวครูชายแดนใต้โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดภาคใต้ ๑๔ จังหวัดเป็นตัวแทนรับมอบ และ สกสค. ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนายอธิคม ติวงศ์ ครูผู้ช่วย อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ที่ถูกลอบยิงเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ที่ผ่านมา จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือบุตรครูชายแดนใต้ที่ได้รับผลกระทบ ในโครงการ "สานฝันให้เป็นจริง" จำนวน ๘ ทุน ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท

รูปภาพ