โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาบุคลากร สกสค.
Image

ภาพกิจกรรมการปฏิบัติธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม "พัฒนาบุคลากร สกสค.

ณ วัดคลองตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รูปภาพ