ข่าว สกสค.จ.ยะลา : ให้บริการตรวจคัดกรองโรคต้อกระจกให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
Image