เลขาฯ สกสค. ร่วมเป็นวิทยากรสะท้อนแนวคิดด้านการศึกษา
Image

รมว.ศธ. เปิดเวทีเสวนา "ครูไทย การศึกษาไทย กับการปฏิรูปประเทศ" 

เลขาฯ สกสค. ร่วมเป็นวิทยากรสะท้อนแนวคิดด้านการศึกษา


          เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "ครูไทย การศึกษาไทย กับการปฏิรูปประเทศ" พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการความสำเร็จในการจัดกิจกรรมด้านการศึกษาขององค์กรเครือข่าย ที่จัดขึ้นโดยสมัชชาเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย (สคคท.) 

         ทั้งนี้ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อดังกล่าว เพื่อสะท้อนมุมมองจากประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติ และคลุกคลีในแวดวงการศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาชาติต่อไป โดยมี นายวีระพงษ์ ทองผา นางสาววรพรรณ จริตธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ และ Google Meet


ดวงกมล : ข่าว/ภาพ

ภาณุวัฒน์ : อินโฟกราฟิก

รูปภาพ