มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการเหตุร้าย จัดประชุมสามัญ ประจำปี 2564
Image