สกสค. ประชุมคณะกรรมการประเมินราคารถยนต์ที่จะขายทอดตลาดในปี 2565
Image

สกสค. ประชุมคณะกรรมการประเมินราคารถยนต์ที่จะขายทอดตลาดในปี 2565

         นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินราคา ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาประเมินราคาขั้นต่ำของพัสดุรถยนต์ ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ซึ่งจะจำหน่ายโดยวิธีการขายทอดตลาด 

         ทั้งนี้ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ คณะกรรมการ สกสค. ที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมหน้าห้องปฏิบัติงานรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ชั้น อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.


กัลยรัตน์ : ข่าว

กลุ่มบริหารทั่วไป : ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

 

รูปภาพ