ประชุมผู้บริหาร สกสค.
Image

ประชุมผู้บริหาร สกสค.

          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสนั่น อินทรประเสริฐ ชั้น 10 ตึกรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วย นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา นายวีระพงษ์ ทองผา และนางสาววรพรรณ จริตธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานของ สกสค. พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคของแต่ละส่วนงาน โดยมีผู้บริหารของแต่ละสำนักเป็นผู้นำเสนองานในความรับผิดชอบ 

         นอกจากนี้ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี กล่าวว่า “ตนและทีมรองเลขาฯ พร้อมที่จะทุ่มเทและทำงานอย่างสุดความสามารถในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ และจะพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ต่อไป”


รุ่งทิพย์ : ข่าว/ภาพ

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักอำนวยการ

รูปภาพ