รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ได้แก่ นางสาวนงค์เยาว์ หลาวเพ็ชร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
Image

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 
ได้แก่

นางสาวนงค์เยาว์  หลาวเพ็ชร 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์