ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาญจนบุรี
Image

ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาญจนบุรี

          นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพบปะ และมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดกาญจนบุรี และพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมประชุม

       การประชุมครั้งนี้ นายโฆสิทธิ์ แสงกุศลส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม นายทองใบ โฉมงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุพรรณบุรี และนายอาทิตย์ จำปาถิ่น ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดราชบุรี ร่วมประชุมและรับมอบนโยบายครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดกาญจนบุรี


รุ่งทิพย์ :  ข่าว

กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

รูปภาพ