“หมอพร้อม” โรงพยาบาลครูระดมฉีดวัคซีน COVID – 19 วันแรก
Image

หมอพร้อมโรงพยาบาลครูระดมฉีดวัคซีน COVID – 19 วันแรก


      เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยโรงพยาบาลครู ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID – 19 ที่ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชัน หมอพร้อม เป็นวันแรกให้แก่ผู้บริหาร สกสค. ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค โดยมี นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน พร้อมด้วย นายณรงค์ แผ้วพลสง นายกฤตชัย อรุณรัตน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ซึ่งทางโรงพยาบาลครูดำเนินการฉีดวัคซีนในวันนี้จำนวนทั้งสิ้น 110 คน ณ หอประชุมคุรุสภา

      ซึ่งมีหน่วยบริการทั้งหมด 5 จุด เริ่มตั้งแต่ 1. ลงทะเบียน 2. ถามประวัติ 3. วัดความดันโลหิต  4. ฉีดวัคซีน 5. พักสังเกตอาการ และรับบัตรนัดเพื่อฉีดเข็มที่ 2 ต่อไป

 ภาณุวัฒน์ /ถ่ายภาพ

รุ่งทิพย์ / ข่าว

วชิราวุธ / กราฟิก

สำนักอำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

รูปภาพ