สกสค. จัดประชุมปฏิบัติการฯ การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Image

สกสค. จัดประชุมปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ภาคอิสาน


          นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการ สกสค. จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน สกสค. จังหวัด โดยมี นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตัวแทนจากธนาคารออมสิน ร่วมประชุม

          เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวตอนหนึ่งว่า การแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ยั่งยืนประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมการมีรายได้ด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนครราชสีมา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


สำนักงาน สกสค. จังหวัดนครราชสีมา : ข่าว/ภาพ

สำนักอำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

รูปภาพ