สกสค. จับมือ สอศ. ลงนาม MOU
Image

สอศ. จับมือ สกสค. ลงนาม MOU 2 ฉบับ

สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอบรมหลักสูตรระยะสั้นแก่สมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส.

          เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จำนวน 2 ฉบับ เพื่อการบริการด้านวิชาการและสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ร่วมลงนาม พร้อมด้วยพยานทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่จาก 2 หน่วยงาน อีกทั้งนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


กัลยรัตน์ : ข่าว/ภาพ


รูปภาพ