ต้อนรับรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางมาสมัครสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ
Image