สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ ยังได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง
Image