ร่วมสนับสนุนนักรบเสื้อกาวน์ ให้กับโรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก
Image