ประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 1/2563
Image