ประมวลภาพ : การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนงานฯ ครั้งที่ 1/2563
Image

วิเคราะห์และจัดทำแผนงานโครงการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อการดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิภาพที่มีประสิทธิภาพ

          นายสกนธ์ ชุมทัพ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนงานโครงการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายดำรง ลิมาภิรักษ์ นางวันเพ็ญ ผ่องกาย นายวัฒนชัย จันทร์วีนุกูล นางเจนจิรา ธัชศฤงคารสกุล และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระพฤหัสบดีที่ 1 ชั้น 1 อาคารหอพัก สกสค.


รูปภาพ