โรงพยาบาลครู ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
Image

สกสค. ขานรับนโยบาย ศธ. ป้องกัน COVID-19

          สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โรงพยาบาลครูขานรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการการควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จัดให้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารโรงพยาบาลครู เพื่อป้องกันและควบคุมโรคดังกล่าว เป็นการสร้างความปลอดภัย และไว้วางใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มารับบริการ โดยมี นายแพทย์วีระ ศิริรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลครู นำคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลครูร่วมดำเนินการครั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563


รูปภาพ