ประมวลภาพ : การประชุมหารือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชีวิตครู
Image