ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
Image