ประมวลภาพ : ประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค-ช.พ.ส. ประจำเดือนมกราคม 2563
Image