เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ประจำเดือนมกราคม 2563
Image