ประมวลภาพ : รองเลขาฯ สกสค. ตรวจเยี่ยมสำนักงาน สกสค. จังหวัดเชียงราย
Image