"นายกฤตชัย อรุณรัตน์" รองเลขาธิการคุณะกรรมการ สกสค.
Image