ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค. ให้การต้อนรับรองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
Image