ประมวลภาพ : งานวัน "ทวี บุณยเกตุ" ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ
Image