ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่อง วัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์