ประมวลภาพ : สกสค. ร่วมชมนิทรรศการ เสด็จฯ เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
Image