ประมวลภาพ : กฐินพระราชทานสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี 2562
Image