เลขาฯ สกสค.คนใหม่เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
Image