ประมวลภาพ: งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. 9 กันยายน 2562
Image