สกสค. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระครูพิพัฒนานุกูล (เทียม นนุทโก ป.ธ.๔)
Image