สกสค. ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่ล่วงลับ ประจำปี 2562
Image