การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาด 42 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน
Image


คลิกที่นี่ หากไม่สามารถแสดงไฟล์ pdf ได้
ดาวน์โหลดไฟล์