คัดเลือกผู้ได้รับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2562
Image

คัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ระดับประเทศ

            สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2562 โดยมีนายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานกรรมการ นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ประธานที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการ นายเอกศักดิ์ คงตระกูล นายวิมล จำนงบุตร และนายสำเริง กุจิรพันธ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นรองประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ร่วมพิจารณาผลงานและคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเข้ารับรางวัลระดับประเทศ กำหนดประกาศผลผู้ได้รับรางวัลภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 18 รางวัล โดยจัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าว ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. วันที่ 9 กันยายน 2562

          ณ ห้องประชุมเอมเมอรัลด์ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอเมือง จ.นครปฐม