เลขาฯ สกสค. เร่งติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณปี 62
Image