ประมวลภาพ : การประชุมคณะกรรมการ "ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย" ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
Image