สกสค. ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
Image