ประมวลภาพ : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมูลนิธิช่วยเหลือครูฯ กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
Image


รูปภาพ