ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เพื่อตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ครู
Image