เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นบริษัทประกัน โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
Image